Bli återförsäljare

Yodo CMS är ett lättanvänt webbpubliceringsverktyg som du kan skapa, publicera och administrera hemsidor med. Genom ett enkelt gränssnitt har du som designer möjlighet att snabbt och smidigt skapa unika hemsidor. Du kan välja mellan någon av våra moderna mallar eller skapa din helt egna design. Innehållet i din design kan sedan administreras separat av slutanvändarna.

Återförsäljare
Vill ni bli återförsäljare av Yodo CMS? Yodo är det perfekta verktyget för reklambyråer som arbetar med kommunikation, reklam och PR. Genom Yodo CMS kan ni nu även bli en komplett webbyrå och erbjuda era kunder moderna, användarvänliga och lätthanterliga hemsidor genom Sveriges smartaste publiceringssystem (CMS). Ni bygger själva enkelt design enligt kundens grafiska profil och kan sedan lämna över innehållsuppdateringen till kunden själv.

IT-bolag som vill kunna erbjuda sina kunder ett enkelt system för att samtidigt kunna administrera, hemsida, Intranät, Nyhetsbrev samt Digtal skyltning m.m. Hosting, utveckling, service och support ingår i det löpande samarbetet.

Möjligheter
Som återförsäljare av Yodo erbjuds ni följande:
• Ni får själva använda det kompletta Yodosystemet.
• Möjlighet att sälja systemet till sina kunder med ÅF-rabatt. Se prislista här.
• Fullständig utbildning i det lättadministrerade publiceringsverktyget.
• Bidra till utvecklingen av systemet.

Intäkter för ÅF
• Kan ta en egen uppstartkostnad för varje kund. Uppskattningsvis 5 - 50.000:- beroende på hur stor kunden är.
• Löpande intäkt baserat på kundvolym med därtill hörande funktioner.

Kostnader
År 1 återförsäljare: 9.900:-
Följande år 4900:-

Moms tillkommer på priserna ovan.

Är ni intresserade av att bli återförsäljare av Yodo och ta del av möjligheterna till samarbete? Tveka inte utan kontakta oss här.